Karkehabadi, H., Shahriari, S., Najafi, R., Khoshbin, E., Abbaspourrokni, H., & Pakseresht, Z. (2019). Effect of Emdogain coated endodontic materials on viability of human dental pulp stem cells (HDPSCs). Giornale Italiano Di Endodonzia, 33(2). https://doi.org/10.32067/gie.2019.33.02.04